Välkommen till Messeforums nya svenska blogg!

Om du inte känner till Messeforum än så är vi en finsk mässbyggare och pionjär när det gäller att implementera klimatneutrala mässmontrar. Vi arbetar på mässor inom olika branscher runt om i världen.

Om du inte känner till Messeforum än så är vi en finsk mässbyggare som är specialiserat på att planera och bygga skräddarsydda designmontrar för finska, svenska och utländska kunder. Vi är också pionjär när det gäller att implementera klimatneutrala mässmontrar. Vi arbetar på mässor inom olika branscher runt om i världen.

Messeforum grundades som ett självständigt företag år 2009, men vår historia börjar långt innan dess. Vår grundare och VD Arto Varanki arbetade länge som exportchef inom elektronikindustrin, och befann sig då ofta också på mässor runt om i världen. Därifrån gick han vidare för att jobba med exportrådgivning, tills han snart upptäckte att mässor är det område inom exportmarknadsföring som företag behöver mest hjälp med.

Messeforum är mycket mer än bara en vanlig mässbyggare. Vårt motto är “Den bästa mässervicen”. Vi tar hand om våra kunders mässförberedelser så mycket som möjligt, så att kunden kan ägna sig åt att förbereda för själva säljarbetet. Förutom design och konstruktion av mässmontern ser vi till att kunden får ett bekymmerslöst deltagande i mässan. Vi är närvarande och hjälper till med alla detaljer, inklusive den första mässdagen.

Vi skräddarsyr mässmontrarna utifrån varumärke och efter våra kunders önskemål och ser till att allt går som planerat. Vi känner till världens mässhallar och vet hur man går till väga i dem och vilka slags montrar som kan byggas i dem. Med vår expertis kan vi tillföra mervärde och även spara in mässkostnader för våra kunder.

All personal på Messeforum har mycket goda språkkunskaper och stor erfarenhet av utrikeshandel, mässor, marknadsföring, projektledning och kundservice. Med vårt omfattande partnernätverk säkerställer vi vår professionella nivå på verksamheten i olika delar av världen. Vår affärsområdeschef Stefan Sundblom, som ansvarar för våra kunder i Sverige, har svenska som modersmål. Det är med andra ord självklart att Messeforum servar alla svenska kunder på deras modersmål.

        

Messeforums VD Arto Varanki (till vänster) och affärsområdeschef Stefan Sundblom (till höger) är övertygade om att bra förberedelser ger mässdeltagandet ett mervärde.

Med åren har Messeforum blivit känt som en empatisk och pålitlig mässbyggare. Våra värderingar inkluderar både ödmjuk service och stolthet över vår egen expertis. Vi vill ta ansvar för miljön och människors välbefinnande. Vi är särskilt oroade över klimatförändringarna. År 2020 var vi först med att lansera en klimatneutral mässmonter baserad på noggranna utsläppsberäkningar, utsläppsminskningsåtgärder och kompensation. Mässmontrarna som byggs av Messeforum är alltid certifierade, klimatneutrala mässmontrar.

Vi kommer att berätta mer om den klimatneutrala mässmontern i vår blogg. Du kan också läsa mer på vår hemsida. Kontakta oss och följ med till mässornas intressanta värld.

Kontakta oss

    Kontakta oss