Messeforum Oy

Företag i Finland, i Sverige och utomlands förlitar sig på Messeforum, en av de ledande monterbyggarna och experterna på mässtjänster i Finland. Från Messeforum får du en erfaren och ansvarsfull mässpartner.

Den bästa mässervicen

Vi skiljer oss från andra aktörer i branschen genom klimatneutrala mässmonterar, vår goda kundförståelse, övergripande projektledning och  marknades bästa mässervice!

Messeforums arbete kulminerar i ett ömsesidigt förtroende mellan människor där empati och en ödmjuk servicebenägenhet är viktiga förmågor.

Historien om Messeforum och dess tillväxtresa börjar med ett kundbehov från verkligheten, något som företagets grundare och ägare, Arto Varanki, identifierade när han tidigare jobbade med export. Artos praktiska erfarenheter och förståelse för vad som ur ett helhetsperspektiv krävs för att medverka på en mässa spelade en avgörande roll när affärsidén för Messeforum formades.

Läs mer om Messeforums tillväxtresa och hur vår unika kompetens har utvecklats genom åren.

Läs om Messeforums tillväxtresa

Ansvarsfull mässverksamhet

Messeforum är ett solvent företag som verkar på en sund grund. Som företag vill vi ta ansvar för vår gemensamma livsmiljö och våra medmänniskors välbefinnande.

Messeforums värdegrund baserar sig på socialt ansvar, ansvar för miljön och på uppriktigt etiskt handlande. Vi respekterar lagarna, normerna i vårt samhälle och god affärssed, såväl som varje individ oavsett ålder, kön eller ras.

UN Global Compact

Vi har förbundit oss till FN:s Global Compact -företagsinitiativ som bygger på de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.Vi rapporterar årligen till UN Global Compact. FN:s mål för hållbar utveckling styr vår verksamhet och vi strävar efter att utveckla vårt företag för att bli ännu bättre på vägen mot hållbar utveckling.

Uppförandekod Rapport om hållbar utveckling

Läs mer om våra tjänster

Monterdesign

Vi är experter på vad som krävs för en bra mässmonter som ryms i din budget och underlättar arbetet på mässan.

Monterbygge

Messeforum tar hand om mässmontern och hela mässprojektet med en ödmjuk serviceinställning.

Klimatneutral mässmonter

Vara en pionjär med oss och beställ en klimatneutral mässmonter från Messeforum.

Digital mässmonter

Få kreativa digitala och AI-lösningar för att få liv i din mässmonter.

Dags att rapportera

God Jul

Messeforums öga för detaljer och gedigna erfarenhet av mässor imponerade på LSAB Group

Kontakta oss

    Kontakta oss