Dags att rapportera

Så här i början av det nya året vill vi berätta lite om vår utveckling och om sådant som är viktigt för oss, speciellt vår klimatneutrala mässmonter. Varje år rapporterar vi också mer allmänt om våra andra mål för hållbar utveckling.

Att skydda naturen är viktigt för Messeforum.

Standardenlig klimatneutralitet

Eftersom vi följer olika standarder för att uppnå vår klimatneutralitet är vi också skyldiga att rapportera om de åtgärder som vi vidtagit för att minska vårt klimatavtryck. Det gör vi gärna, eftersom vi vill vara transparenta och berätta hur viktiga dessa saker är.

Messeforums klimatneutrala mässmonter baseras på internationella standarder som fastställer klimatneutralitet. Utsläppen från vår verksamhet har kartlagts noga och utsläppsberäkningen har gjorts på ett pålitligt sätt med hjälp av OpenCO2net Oy:s klimatavtrycksplattform, som baseras på ISO-standard 14067 för beräkning av en produkts klimatavtryck. 

I enlighet med standarderna har vi förbundit oss att uppnå och upprätthålla klimatneutralitet. Vi har tagit fram en plan för att kontrollera vårt klimatavtryck och uppdaterar planen årligen i enlighet med aktuella standarder. Från början baserade vi oss på PAS 2060 och från nu på ISO 14068, och varje år rapporterar vi också om de åtgärder vi har vidtagit för att minska vårt koldioxidavtryck. Du hittar den senaste rapporten på vår webbplats.

Alla våra beräkningar av klimatavtryck kontrolleras av OpenCO2net Oy. Tack vare de verifierade beräkningarna beviljas våra mässmontrar klimatneutralitetsmärkningen från OpenCO2net. Märkningen har validerats av DNV, som är ett globalt ledande certifieringsorgan.

OpenCO2net verifierar också att de utsläpp som återstår efter våra åtgärder för att minska utsläppen kompenseras på ett pålitligt och additionellt sätt. Vi kompenserar bara med en trovärdig kompensationskanal, CO2esto utsläppskäraren. CO2esto köper utsläppsrätter bort från EU:s myndighetsövervakade marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS). På detta sätt säkerställs att med våra utsläppskompensationer måste en annan aktör i Europa minska sina utsläpp och till exempel investera i ny teknik med lägre utsläpp. Det leder till att utsläppen minskar på riktigt, extra och tillförlitligt.

Hållbar utveckling 

Messeforums värdegrund baseras på hållbar utveckling.

Messeforums värdegrund baseras på socialt ansvar, ansvar för miljön och en ärlig och etisk affärsverksamhet. Våra medmänniskors välbefinnande är viktigt för oss och vi vill ta vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringarna. Därför är vår produkt klimatneutral.

FN:s mål för hållbar utveckling styr vår verksamhet. Ett av målen som vi lägger särskild vikt vid är att bidra till ett välmående jordklot genom att förhindra den globala uppvärmningen.

Vi har också förbundit oss till de tio principerna i FN:s företagsinitiativ Global Compact rörande bl.a. miljön, och rapporterar årligen enligt UN Global Compact. Den senaste rapporten ligger på vår webbplats. Nästa UN Global Compact-rapport publiceras i sommar.

Redan mer än 200 klimatneutrala mässmontrar

Hösten 2020 var vi först i världen med att lansera en klimatneutral mässmonter. Sedan dess har vi byggt alla våra montrar klimatneutrala. I slutet av 2023 hade vi byggt redan 233 klimatneutrala montrar. När den här bloggen skrivs närmar sig denna siffra redan 250.

År 2023 var de genomsnittliga utsläppen per byggd kvadratmeter, inklusive resor och boende för vår monterpersonal och elförbrukning i montern, 48 kg CO2e. Detta var cirka 7,7% mindre än föregående år.

För mer information om vår klimatneutrala mässmonter och hållbar utveckling, besök vår temasida klimatneutralmassmonter.se

Messeforum bygger alla mässmontrar klimatneutrala.
Kontakta oss

    Kontakta oss