Bryt ny mark med en klimatneutral mässmonter från Messeforum

Vi tror att klimatpositivitet kommer att utgöra en viktig konkurrensfördel inom den närmaste framtiden då företagen konkurrerar om den globala handeln. Messeforum erbjuder sina kunder en unik möjlighet att bryta ny mark och få en konkurrensfördel med hjälp av Messeforums klimatneutrala mässmonter!

Messeforum erbjuder sina kunder en unik möjlighet att delta på internationella branschmässor med en mässmonter som är helt klimatneutral. Med Messeforum får kunden automatiskt en klimatneutral mässmonter – först ut i messevärlden!

”Vi har länge varit oroade för klimatförändringarna, förbrukningen av naturresurser och planetens tillstånd och vill bidra till att dämpa klimatförändringarna. Vi kan inte rädda världen på egen hand, men vi vill göra det vi kan och göra vårt bästa”, säger Arto Varanki, vd för Messeforum.

”En mässa har en speciell karaktär som utan tvekan medför ekologiska utmaningar när man ska bygga upp en monter och montera ner den igen efter några dagar. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet genom att leta efter nya sätt att reducera utsläppen och främja cirkulär ekonomi. Genom att välja rätt material och använda cirkulära metoder kan vi komma långt på vägen mot klimatneutralitet, men det räcker inte på egen hand. Vi behöver även ett pålitligt och effektivt sätt att kompensera för utsläppen. Idag är en klimatneutral mässmonter det nya normala inom mässbyggande”, konstaterar Varanki.


En klimatneutral mässmonter ger automatisk mervärde för Messeforums kunder

Hur uppnår man klimatneutralitet?

Klimatneutraliteten hos Messeforums mässmontrar uppnås systematiskt genom val av material med låga uppsläpp och el från förnybara energikällor, cirkulär ekonomi och utsläppskompensation.

Messeforum samarbetar med expertföretaget Clonet Oy, som specialiserar sig på att främja en hållbar och klimatneutral affärsverksamhet och att beräkna klimatavtrycket. Tillsammans med Clonets expert Sari Siitonen utarbetade vi först Messeforums klimatstrategi och utvecklade därefter konceptet med en klimatneutral mässmonter. Clonets klimatavtrycksplattform OpenCO2.net och deras omfattande utsläppsdatabas används för att beräkna utsläppen.

“Tillsammans med Messeforum har vi grundligt kartlagt och beräknat alla utsläpp förknippade med mässprojekt runt om i världen, från material och transport till montrarnas elförbrukning och Messeforums och deras underleverantörers resor och övernattningar. Vi har kartlagt Messeforums egna möjligheter att minska klimatbelastningen från Messeforums montrar genom att effektivisera materialanvändningen och använda el från förnybara energikällor. Vi har dessutom letat efter pålitliga alternativ för att kompensera för utsläpp som man inte kan minska på egen hand”, berättar Siitonen.


Clonet Oy:s vd Sari Siitonen är en erfaren expert som under hela sin karriär arbetat för att minska utsläpp och främja en hållbar utveckling. 

Messeforum fokuserar på materialanvändningen och -återvinningen i alla sina mässbyggnadsprojekt och använder el från förnybara energikällor. Eftersom utsläppsberäkningarna är mycket detaljerade kan vi kompensera effektivt för de utsläpp som vi inte kan minska på egen hand. Kompensationslösningarna kartlades tillsammans med Clonet Oy och valet föll på CO2estos utsläppsbegränsare, som baseras på EU:s officiella system för handel med utsläppsrätter. Systemet övervakas av myndigheterna och har visat sig minska utsläppen.

När får kunderna en klimatneutral mässmonter?

En klimatneutral mässmonter är Messeforums normala sätt att arbeta i alla kundprojekt. På Messeforum tror vi att behovet av personliga möten på exportmarknaden aldrig kommer att försvinna. Efter pandemin har man återigen kommit i gång med mässor på olika håll i världen. Så snart våra kunder deltar på mässor igen kommer vi att erbjuda dem en klimatneutral mässmonter som det nya normala.

Vad kräver en klimatneutral mässmonter av kunden?

Kunden behöver inte göra någonting annat än att beställa sin mässmonter från Messforum. Den klimatneutrala mässmontern är en del av vår totallösning, som har som övergripande mål att göra det så enkelt, effektivt och lönsamt som möjligt för våra kunder att delta på mässan.

Vi vill vara föregångare i denna viktiga fråga, så kunden får automatiskt en klimatneutral mässmonter från Messeforum.

”Vi är stolta över att vi som pionjärer kan erbjuda företagen en så unik tjänst. Vi tror att klimatpositivitet kommer att utgöra en viktig konkurrensfördel inom den närmaste framtiden då företagen konkurrerar om den globala handeln. På Messeforum är vi glada över att kunna hjälpa företagen nå denna konkurrensfördel när de deltar på mässor”, säger Arto Varanki.


Messeforums vd Arto Varanki tror att klimatpositivitet med tiden kommer att utgöra en allt större konkurrensfördel inom företagsvärlden. 

Bryt ny mark med oss och få en konkurrensfördel med hjälp av Messeforums klimatneutrala mässmonter!

Vi ger dig också ett intyg om att din mässmonter är klimatneutral. Intyget kan du använda i ditt varumärkesarbete.

Kontakta Messeforum redan idag. Vi berättar gärna mer om klimatneutrala mässmontrar och vårt sätt att arbeta.

Messeforumin hiilineutraalit messuosastot viestittävät ilmastomyönteisyyttä

Messeforums klimatneutrala mässmonter föddes ur viljan att skydda den fantastiska natur vi alla delar och hjälpa företag att minska sin miljöbelastning från deltagande på mässor. 

Kontakta oss

    Kontakta oss