Klimatneutral mässmonter

För vår gemensamma miljö

Om du beställer en mässmonter från Messeforum får du nu en helt klimatneutral variant! Genom att välja denna mässmonter signalerar du en positiv inställning till minskning av mässors klimatpåverkan. Du får också ett intyg utfärdat av en trovärdig part om att din mässmonter producerar noll koldioxidutsläpp. Intyget kan du använda i varumärkesarbetet.

Bryt ny mark med oss, ta ansvar för klimatfrågor och få en konkurrensfördel genom att beställa din mässmonter från Messeforum.

Klimatneutral mässmonter automatiskt från Messeforum– först i Finland

När nya mässprojekt kör igång efter coronakrisen kommer vi att erbjuda Messeforums alla mässbyggskunder runt om i världen en klimatneutral mässmonter. Vår service är unik: våra kunder får Messeforums klimatneutrala mässmonter automatiskt, utan att de behöver beställa den separat eller investera i den.

Vi på Messforum vill ta ansvar och för vår egen del bidra till att motverka klimatförändringarna. Därför försöker vi ständigt förbättra vår verksamhet genom att hitta nya sätt att minska utsläppen och främja cirkulär ekonomi. Klimatneutraliteten för våra mässmontrar uppnås genom effektiviserad materialanvändning och användning av förnybara energikällor. Vi kan inte själva minska alla utsläpp som uppstår vid mässmonterbygget. Dessa kompenseras i stället fullt ut via en trovärdig kompensationskanal för vilken en utförlig utsläppskalkyl ligger till grund. Vår partner för utsläppskalkyler, analyser och val av kompensationsobjekt är Clonet Oy, ett expertföretag som är specialiserat på främjande av hållbar och klimatneutral verksamhet och beräkningar av koldioxidavtryck.

Delta i klimatarbetet och försäkra dig om att valet faller på den klimatneutrala mässmontern från Messeforum.

Vi berättar gärna mer om Messforums klimatneutral mässmonter. Kontakta
verkställande direktör Arto Varanki, +358 (0)40 544 5598, arto.varanki@messeforum.fi
eller
kommunikations- och marknadschef Virpi Hopeasaari, +358 (0)40 544 5577, virpi.hopeasaari@messeforum.fi