Klimatneutral mässmonter

Messeforums mässmonter, ditt klimatneutrala forum på mässor

Messeforums mässmontrar är alltid klimatneutrala. När du beställer en mässmonter av Messeforum ger det automatiskt ett speciellt mervärde: du bidrar till att rädda vårt klimat.

Genom att välja denna mässmonter signalerar du en positiv inställning till en minskning av mässornas klimatpåverkan. Du får också ett intyg utfärdat av en trovärdig part om att din mässmonter producerar noll växthusgasutsläpp. Intyget kan du använda i varumärkesarbetet.

Bryt ny mark med oss, ta ansvar för klimatfrågor och få en konkurrensfördel genom att beställa din mässmonter från Messeforum.

Se videon om vad vår VD Arto Varanki har att säga om den klimatneutrala mässmontern:

Utsläppen från den klimatneutrala montern har analyserats noggrant

Messeforums klimatneutrala mässmonter bygger på Messeforums klimatstrategi och en grundlig kartläggning av de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Vår partner för utsläppskalkyler och analyser är Clonet Oy, ett expertföretag som är specialiserat på främjande av hållbar och klimatneutral verksamhet och beräkningar av koldioxidavtryck.

Vi har tillsammans med Clonet kartlagt alla utsläppskällorna för planering, uppbyggnad och nedmontering av våra mässmontrar. Klimatavtrycket har beräknats med hjälp av Clonets egenutvecklade OpenCO2.net klimatavtryck plattform, som innehåller en omfattande emissionsdatabas. Beräkningen baseras på standarder för klimatberäkningar.

I beräkningen av klimatavtryck ingår alla utsläppskällor, bland annat byggmaterial, inredning och utrustning som behövs för mässmontern inklusive transporter, den elektricitet som mässmontern använder, affärsresor kopplade till monterbygget och transporter till återvinningsstation av avfall som uppstår i samband med att mässmontern monteras ner.

Koldioxidavtrycket är noll för en klimatneutral mässmonter

Vi minskar utsläppen för Messeforums mässmontrar genom att effektivisera materialanvändningen, prioritera material med låga utsläpp och genom att främja cirkulär ekonomi. Material och inredning återanvänds om möjligt, dock utan att vi samtidigt ger avkall på mässmonterns kvalitet.

För mässmontrarna använder vi alltid el från förnybara energikällor om det finns tillgängligt. Avfall som uppstår då mässmontern monteras ner sorteras och behandlas enligt mässhallens återvinningssystem.

Samtidigt förbinder vi oss också att minska vårt klimatavtryck i all vår övriga verksamhet, till exempel i vår kontorsmiljö.

De utsläpp som vi själva inte kan minska genom val av material, återvinning eller på annat sätt kompenseras fullt ut via en trovärdig kompensationskanal, CO2esto utsläppskalkylatorn. CO2esto köper utsläppsrätter på EU:s myndighetsövervakade marknad för handel med utsläppsrätter. På detta sätt säkerställs att en annan aktör i Europa måste minska sina utsläpp, vilket leder till att utsläppen minskar på riktigt.

Resultatet är en mässmonter som släpper ut 0 gram koldioxid.

Messeforums klimatneutrala mässmonter ger en unik möjlighet att agera klimatvänligt. Delta i klimatarbetet och välj den klimatneutrala mässmontern från Messeforum!

Kontakta oss och ta chansen att påverka klimatet tillsammans med oss!