Från tungt namn inom export till expert på mässmontrar – läs om vår tillväxtresa!

Messeforum är en global expert på mässervice och en av de ledande finska mässbyggarna som även allt fler svenska företag förlitar sig på. Läs om tillväxtresan till en banbrytande producent av mässtjänster.

Messeforum har funnits som ett eget bolag i Finland sedan 2009. Idag är vi en av de ledande finska mässbyggarna och experterna på mässtjänster som även allt fler svenska och utländska kunder förlitar sig på. 

Vi är en banbrytande producent av mässtjänster som erbjuder sina kunder ett omfattande partnerskap med en personlig touch. Hur har denna tillväxtresa varit?

Proffs på exportförsäljning

Det går inte att tala om Messeforum utan att nämna Arto Varanki, företagets grundare och ägare. 

Arto är ett hårdhudat proffs på exporthandel. Han jobbade tidigare i flera år som exportchef på Teknoware Oy. Teknoware växte då till ett internationellt marknadsledande företag inom fordons- och nödbelysning, något som vann erkännande, bland annat i form av den finländska presidentens exportpris.  

I sitt jobb inom industrin reste Arto runt i världen. Han träffade sina kunder på deras kontor och internationella branschmässor. Som utställare och beställare av mässmontrar fick han en djupgående inblick i mässor, hur de går till och vilka utmaningar som de medför. 

På 1990-talet innebar exportarbete ständiga och krävande utlandsresor. Digitala möten på distans eller smarta enheter kände man ännu inte till, medan GPS-navigering bara var i sin linda. Som småbarnsförälder började Arto längta efter ett lugnare jobb med Finland som arbetsfält. Lösningen blev ett delägarskap i bolaget Spokesman Oy. Där blev Arto ansvarig för Marketing-affärsområdet, som fokuserade på exportmarknadsföring och -rådgivning. 

Arto Varanki är en riktig mässexpert.
Arto Varanki är en riktig mässexpert.

Exportrådgivning och mässtjänster för företag

”Inledningsvis erbjöd vi små och medelstora företag konsultationstjänster och möjlighet att hyra exportchef för att hjälpa dem börja exportera och vara framgångsrika på exportmarknaden. Vi insåg rätt snart att internationella mässor var det som företag behövde mest hjälp med. Till slut riktade vi in oss på att ta hand om mässmontrar och mässprojekt”, säger Arto. 

Från början var det tydligt att det inte handlade om traditionellt monterbyggande, utan något mer omfattande. I sitt arbetsliv har Arto drivits av tanken om att empati är en framgångsfaktor i affärslivet. Detta tänkesätt baserat på empati och ödmjuk kundförståelse började Arto också tillämpa i mässbusinessen. 

Behovet av en övergripande mässtjänst födde idéen om att starta Messeforum

År 2009 köpte Arto upp Spokesmans mässverksamhet. Han hade en gedigen praktisk erfarenhet av vad ett mässdeltagande i sin helhet kräver. Denna förståelse spelade en viktig roll när affärsidéen för Messeforum formades. 

Messeforum var en av de första mässbyggarna som utöver monterdesign och -bygge även erbjöd sina kunder övergripande projektledning. Den inkluderade till exempel frakter, catering, assistans på plats på mässan, kommunikation och framför allt närhet till kunden genom hela mässprojektet. 

Internationell mässexpert och en av de ledande mässbyggarna i Finland

Vårt kompetenta team bygger mässmontrar runt om i världen. De anställda hos Messeforum har mycket goda språkkunskaper, bakgrund från uppgifter inom internationell handel och gedigen erfarenhet av mässor, antingen som kund eller utställare. Vårt team kompletteras av ett omfattande nätverk av partner och uppdragsgivare runt om i världen.

Messeforums starka internationalisering inleddes 2011. Då utsågs nämligen Messeforum till officiell representant i Finland för Messe Frankfurt, världens största mässarrangör med ett eget mässcenter. Dessförinnan hade Arto länge haft uppdraget som Finlands officiella representant för NürnbergMessen

Uppdragen som representant för mässor gav Messeforums tjänster en ny dimension. Utöver att bygga montrar hjälpte vi också våra finländska kunder i frågor som rörde själva mässdeltagandet runt om i världen. 

Hela 2010-talet var en period av kraftig tillväxt för Messeforum. Vi befäste vår ställning och blev ännu mer internationella genom fler utländska kunder som beställde monterbyggnationer.

Även efter coronaåren är vi ett solitt och livskraftigt bolag som återigen jobbar för fullt med att bygga mässmontrar och genomföra mässprojekt. Vi riktar alltid blicken framåt. Vi vill vara en föregångare inom mässbyggandet, som alltid förnyar sig och ger sina kunder ett verkligt mervärde.  

Syftet med detta tillvägagångssätt är att säkerställa att kundens medverkan på mässan blir en framgång

Mässmontrar med omtanke för en hållbar utveckling 

Idag hör ansvar och hållbar utveckling till våra viktigaste värderingar.

”Vi är medvetna om att ingen klarar sig ensam i världen, och att hur var och en agerar påverkar hela det globala välbefinnandet. Vi behöver tänka på andra om vi själva ska må bra. Klimatförändringen är ett allvarligt problem som berör hela världen. För att lösa problemet behöver alla dra sitt strå till stacken”, säger Arto. 

Messeforum gör sitt bästa i sin bransch som monterbyggare. Utsläppen från våra klimatneutrala mässmontrar är noll, och vi säkerställer att klimatneutraliteten är verklig och verifierad. Med vår miljövänliga mässmonter vill vi ge våra kunder ett mervärde, som bär långt in i framtiden, vilket vi också själva upplever som viktigt.  

Läs mer om Messeforum som föregångare inom mässbyggandet och som det första företag som tagit fram klimatneutrala mässmontrar.   

Läs även vad våra kunder med egna ord säger om vårt samarbete.

Kontakta oss

    Kontakta oss