En mässmonter handlar inte bara om att bygga, utan är en heltäckande tjänst

Varför skulle du själv stressa över alla detaljer i mässmontern? Du kan lämna mässmontern i Messeforums ansvar och fokusera på att ta hand om marknadsföring och försäljning.

Messeforums klimatneutral mässmonter

“Varje marknadschef känner till stressen med att organisera evenemang. Jag måste säga att vår första mässmonter någonsin i SIAL Paris var ett så stressfritt projekt som möjligt. Tack Messeforum.”

Så här säger Hanna Holtinkoski, marknadschef för vår kund Atria. Atria var nöjd med sin mässmonter på SIAL Paris -mässan. Att kunderna är nöjda är i sin tur det som gör oss på Messeforum nöjda. När vi bygger en mässmonter handlar det nämligen alltid om att hjälpa kunden med allt som händer, inte bara om att designa och bygga en monter.

Bekymmersfri mässförberedelse

När en kund beställer en mässmonter från Messeforum får han eller hon en stilfull och praktisk monter som numera också alltid är klimatneutral. Dessutom slipper kunden bekymmer, får tid att fokusera på sitt arbete och kan känna sig trygg i att allt från de minsta detaljerna till hela projektet är under kontroll.

Arbetslivet är ju rätt så hektiskt. I många företag måste den som ansvarar för mässdeltagandet själv sköta mässförberedelserna vid sidan om sina andra arbetsuppgifter utan att helt kunna fokusera på mässprojektet. Med en snäv tidtabell ska man samtidigt hinna fundera på mässmonterns utseende och vilka tjänster den behöver och planera marknadsföringskampanjer och försäljningsmaterial för evenemanget.

Just därför finns Messeforum. Kärnan i vårt koncept ”The Best Exhibition Service” har ända från början varit att det inte finns något behov som är så litet att inte vårt projektteam kan hjälpa till och inte något koncept så stort att inte vår projektledning kan hantera det.

En professionell mässbyggare kan alla detaljer

Vi kan hjälpa våra kunder att optimera fördelarna från att delta på en mässa, från mässmonterns placering till designen av montern. När man bygger en monter finns det ofta en hel del formkrav, bestämmelser och tidtabeller från mässarrangörerna att ta hänsyn till. Det ska våra kunder inte behöva bekymra sig om, eftersom Messeforum kan ta hand om dem.

Messeforum känner till världens mässcentra, vet vad man kan göra i olika hallar och kan förutse vad man måste ta hänsyn till. I ett mässprojekt kommer det alltid överraskningar, men våra kunder ska inte behöva oroa sig för dem heller eftersom det är vår uppgift att reda ut saker och ting och komma på lösningar. Messeforum finns även på plats den första mässdagen för att se till att allt går som det ska och att våra kunder har allt de behöver i sin monter.

Så varför stressa över alla detaljer själv, när Messeforum kan sköta allt med lång erfarenhet och gedigen kompetens? Du kan tryggt lägga mässmontern i Messeforums händer och fokusera på att förbereda t.ex. marknadsföringen och försäljningen inför mässan.

Förutom Atrias kommentarer kan du även se vad andra kunder har att säga om hur vi byggt deras mässmontrar och genomfört deras mässprojekt på vår webbplats. Se även bilder på mässmontrarna vi har implementerat.

Kontakta oss

    Kontakta oss