En höst kantad av mässmontrar

Messeforums mässmonterteam har den senaste tiden haft bråda dagar runt om i världen med att övervaka våra mässprojekt.

Messeforums mässmonterteam har den senaste tiden haft bråda dagar runt om i världen med att övervaka våra mässprojekt. Mässbyggandet har haft en intensiv period under sommaren och hösten, något som var välkommet efter lugnet under coronatiden.

Det har också gått ett tag sedan vår senaste blogg. I april berättade jag om att vi då hade byggt kring trettio klimatneutrala montrar efter hösten 2021 (Messeforums alla mässmontrar är klimatneutrala numera). Nu, ett år senare, är antalet klimatneutrala montrar uppe i 115, och under återstoden av året hinner vi genomföra ytterligare några klimatneutrala mässbyggarprojekt till.

I det här sammanhanget vill jag passa på att tacka alla er underbara kunder som har beställt era mässmontrar av Messeforum. Vi är glada över att ha fått ta hand om ert mässprojekt! Och vi är också glada att vi på detta sätt har kunnat bidra till att främja hållbar utveckling på mässor i världen.

Den bästa mässervicen med stor glädje

Efter coronapandemin har nya utmaningar uppstått till följd av världsläget, något som tyvärr också har drabbat mässdeltagare direkt, till exempel i form av högre materialkostnader. Det gör att vi känner oss extra glada över att efterfrågan på Messeforums servicebenägna och schysta tillvägagångssätt trots det har varit större än vid någon tidpunkt tidigare. Nu om någonsin är det läge att använda mässbudgeten vettigt och göra det i samarbete med en pålitlig och serviceinriktad mässbyggare

HR-koordinator Pia Ruokamo är mässansvarig på företaget Tapojärvi Oy. Så här beskriver hon vårt samarbete:

”Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Messeforum. Efter första kontakten gjorde Messforum inklusive vd:n vår sak till sin egen. Vi kände direkt att vi kunde lita på vår nya mässbyggare. Mässprojekten löpte på snabbt och genomfördes med hög kvalitet. Resultatet var en elegant mässmonter där det har varit en fröjd att möta kunderna. Kommunikationen med vår kontaktperson Sari har varit trevlig och okomplicerad. Jag sätter speciellt värde på att jag själv inte behövde sätta mig in i tekniska detaljer, som till exempel att beställa el och städning, utan Sari tog hand om allt. Kronan på verket är att Messeforums mässmontrar är klimatneutrala. Det stödjer vår värdegrund att värna om miljön och vår roll som bland annat leverantör av lösningar för cirkulär ekonomi.”

”Varje marknadschef känner till stressen med att organisera mässor. Vår första mässmonter någonsin på SIAL i Paris var ett projekt helt befriat från stress, något som vi kan tacka Messeforum för, speciellt Stefan, som höll i trådarna för projektet”, säger Hanna Holtinkoski, marknadschef på Atria.

Messeforum carbon neutral stand

Det är exakt detta som Messeforums slogan ”The Best Exhibition Service”, den bästa mässervicen, betyder. När våra kunder ger oss i uppdrag att förverkliga deras mässmonter kan de känna sig lugna. Messeforum bygger mässmontern på det sätt som vi kommit överens om.

Vi tar också hand om otaliga små och stora frågor som behöver redas ut. Det kan handla om vardagliga rutiner, överraskande händelser eller andra komplikationer som uppstår kring mässdeltagandet som behöver lösas och som ingen nödvändigtvis har kunnat förutse. När Messeforum håller i trådarna kan kunden fokusera på sin egen försäljning på själva mässan. Messeforum är mycket mer än en monterbyggare.

Du kan läsa mer på vår webbplats där Tapojärvi, Atria och våra andra kunder med egna ord berättar hur de upplevt vårt arbete.

Kontakta oss

    Kontakta oss