InnoTrans

InnoTrans i Berlin är den ledande fackmässan i världen för transportteknologi. Messeforum bygger dig en klimatneutral mässmonter på InnoTrans.

Messeforum är en erfaren monterbyggare på InnoTrans-mässan

InnoTrans, som ordnas vartannat år i Berlin, är den ledande fackmässan i världen för transportteknologi. Innotrans är uppdelat i järnvägsteknologi och infrastruktur, kollektivtrafik, interiör och tunnelkonstruktion. Här finns det mesta med utgångspunkt i tågvagnar och deras komponenter.

För Messeforum är InnoTrans ett välbekant evenemang sedan många år. Mässhallar på InnoTrans är välbekanta arenor för oss och vi har byggt funktionella mässmontrar för många företag. Först kartlägger vi alltid kundens behov och utarbetar en detaljerad monteringsplan. En noggrann plan säkerställer också att vi på förhand kan fastställa ett fast pris för mässmontern. 

Våra mässmontrar står för kvalitet, och vi anstränger oss att ge kunderna bra mässervice. Vår helhetstjänst och starka närvaro under alla faser av mässprojektet gör deltagandet i mässan enkelt och smidigt för dig som kund. Eftersom Messeforum projektleder och ombesörjer mässmontrar, kan du fokusera på InnoTrans på allt som inte har med monterbygge att göra.

Utöver monterbygge tillhandahåller vi också extra tjänster som kan behövas för en mässmonter, exempelvis catering. Vi erbjuder också förvaring av dina mässelement i Centraleuropa mellan alla dina mässor för att underlätta din mässlogistik.

Du kan läsa mer om InnoTrans på mässans egen webbplats.

Messeforum planerar och genomför alltid din mässmonter på ett klimatneutralt sätt

Mässmontern du beställer från Messeforum berättar också om din klimatvänlighet. Messeforums mässmonter är automatiskt klimatneutral och därmed ett miljövänlight val. Vi är den enda mässbyggaren i världen som automatiskt erbjuder alla sina kunder en klimatneutral mässmonter. Du får av oss en certifikat om att din mässmonter producerar noll växthusgasutsläpp. Med certifikatet kan du använda ett ansvarsfullt mervärde i ditt eget mässdeltagande.

Läs mer om den klimatneutrala mässmontern

Dags att rapportera

God Jul

Messeforums öga för detaljer och gedigna erfarenhet av mässor imponerade på LSAB Group

Kontakta oss

    Kontakta oss