Messeforums öga för detaljer och gedigna erfarenhet av mässor imponerade på LSAB Group

Messeforum har samarbetat med svenska LSAB-koncernbolagen LSAB och Micor Tooling i många år. Nu vill vi presentera dessa två globala företag för dig. Läs gärna om deras framgångsfaktorer och om deras samarbete med Messeforum.

Messeforum bygger mässmonter för LSAB

Norra Europa är känt för sina stora skogar och sin expertis inom träbearbetning. Till experterna i branschen hör LSAB Group företagen LSAB och Micor Tooling, som erbjuder lösningar för bearbetning av trä samt verktyg och utrustning för sågverk och andra industriella tillverkare i skogs- och träbranschen.

Enligt LSAB Groups marknadskoordinator Carolina Le Prince, som ansvarar för marknadsföringsarbetet på både LSAB och Micor Tooling, är det personalen och deras färdigheter som gör de två företagen så framgångsrika. Detta återspeglas i företagens högkvalitativa produkter och tjänster som står för det absolut senaste inom teknik och lösningar för sågverk. Under företagens långa historia – tillsammans har de nästan 200 års erfarenhet – har de visat att de står emot tidens prövningar och växer och förändras tillsammans med branschen.

Carolina Le Prince av LSAB
Carolina Le Prince

För LSAB och Micor Tooling, som båda har global verksamhet med försäljning i mer än 40 länder, är välkända internationella mässor viktiga för att hitta nya kunder och bygga varumärkeskännedom. En av mässorna är LIGNA, världens ledande mässa för sågverks- och träindustrin som anordnas vartannat år i Hannover, Tyskland. Denna stora mässa är ett evenemang där både LSAB och Micor Tooling vill vara på plats och visa upp sig.

Design och service på högsta nivå

Messeforum har samarbetat med både LSAB och Micor Tooling i flera år och hjälpt företagen att planera och arrangera allt kring deras deltagande i både LIGNA och mindre mässor, som Trä & Teknik.

Inför LIGNA 2023 hjälpte Messeforum till att designa montrarna och tog hand om förberedelser, frakt och monterbygge på plats i Tyskland. Carolina Le Prince påpekar att det är en stor fördel att Messeforum både designar och bygger montrarna åt sina kunder. Det garanterar att allt byggs upp precis som det var tänkt att se ut från början. Utformningen av mässmontrarna har fått positiv feedback både inom företaget och från utomstående.

Mässmonter som Messeforum har byggt för LSAB

Carolina Le Prince är särskilt nöjd med det öga för detaljer och den servicekänsla personalen på Messeforum har. Det är extra tacksamt när man befinner sig i den hektiska miljö som råder på internationella mässor.

”Personalen är väldigt lätt att jobba med. De är flexibla och serviceminded. Vi serverade kaffe och annan dryck i vår monter och Stefan tog med allt som behövdes, som serveringsfat, socker och andra tillbehör, så att jag slapp gå och köpa allt själv”, berättar Le Prince som ett exempel på Messeforums personliga service.

En minskning av CO2-utsläppen inom alla affärsområden

Hela LSAB Group strävar efter miljömässig hållbarhet genom att försöka minska sina koldioxidutsläpp. Enligt Carolina Le Prince har man uppnått detta bland annat genom att:

– uppdatera system och maskiner
– byta ut belysningen på anläggningarna till mer miljövänliga alternativ
– välja elfordon där det är möjligt
– byta ut fossila bränslen till förnybara bränslen som HVO, hydrerad vegetabilisk olja.

Koncernen arbetar dock också mycket med produkternas och lösningarnas miljöpåverkan. LSAB fick nyligen ett erkännande för detta då företagets innovativa lösning för sågklingor vann en tävling i hållbarhet på den finska mässan för träindustri i september 2023. Detta tack vare att lösningen minskar CO2-utsläppen relaterade till sågklingor avsevärt samtidigt som kostnaderna minskar med nästan hälften. Det visar att ett miljövänligt tänk ofta medför andra fördelar också.

Därför är en klimatneutral mässmonter en helt naturlig lösning för koncernen. Carolina Le Prince tycker att det är jättebra att Messeforum erbjuder mässmontrar som bidrar till att minska koldioxidutsläppen och tillägger att Messeforum gav henne all information hon behövde om tjänsten.

”Messeforum satte upp en skylt i vår monter där det stod att montern var klimatneutral. Jag tycker det är jättebra! Det visar att vi alla gör det här tillsammans”, konstaterar hon, och syftar på arbetet med att minska miljöpåverkan.

Mässmonter som Messeforum har byggt för Micor

Långsiktiga partnerskap bygger värde

I långsiktiga partnerskap kan parterna bygga förtroende för varandra, och det finns också ett mervärde i att de känner till varandras verksamheter. Carolina Le Prince betonar att både hon personligen och LSAB Group värdesätter långsiktiga partnerskap: ”Jag tycker alltid att det fungerar bättre när en partner känner till företaget och dess verksamhet”, tillägger hon.

Allt som allt har samarbetet mellan LSAB Group och Messeforum varit givande, och Carolina Le Prince tror att det kommer att fortsätta. Att delta i internationella mässor är viktigt för företaget, både nu och i framtiden, och därför värdesätter man tillförlitlig och bra service. ”Nu finns också möjlighet att återanvända materialet i framtiden. Jag gillar det, att vi inte måste uppfinna hjulet på nytt”, säger Carolina Le Prince.

Kontakta oss

    Kontakta oss