Messeforum och Food from Finland tilldelas priset Better Stands

Det långa samarbetet mellan Messeforum och Food from Finland fick ett värdefullt erkännande vid FHA-mässan. Mässföretaget Informa Markets delade ut priset Better Stands till den klimatneutrala Finland-paviljong.

Messeforums klimatneutrala paviljong på hiilineutraali Food and Hotel Asia i Singapore

I våras var Messeforum i Singapore tillsammans med sin kund Food from Finland. Den finländska livsmedels- och dryckesindustrin presenterade sina produkter i Finlandspaviljongen vid Food & Hotel Asia-mässan (FHA), det största branscheventet för leverantörer av livsmedelsservice och hotelltjänster.

Det långa samarbetet mellan Messeforum och Food from Finland fick ett värdefullt erkännande vid FHA. Mässföretaget Informa Markets delade ut priset Better Stands till den klimatneutrala paviljong som Messeforum hade uppfört åt Food from Finland. Den franska paviljongen fick samma utmärkelse. Båda paviljongerna, de deltagande företagen och respektive mässbyggare uppmärksammades för att ha överträffat förväntningarna gällande sina åtaganden för hållbar utveckling på FHA.

Informa Markets är en del av Informa PLC, som har sin bas i London och är en ledande aktör inom internationella evenemang, digitala tjänster och akademisk kompetens. Informa Markets ordnar mässor runt om i världen och är den största mässarrangören i Asien. FHA är en av många av Informa Markets mässor med mat som tema.

Messeforum har intervjuat Ben Wielgusi, hållbarhetschef på Informa, om Informas miljöpolicy och Better Stands-utmärkelsen

Se samtalet med Beni här. Mer information om hur Informa arbetar med hållbar utveckling hittar du under https://www.informa.com/sustainability/. Mer information om Messeforums klimatneutrala mässmonter hittar du under https://www.klimatneutralmassmonter.se/

Ben Wielgus från Informa och Arto Varanki från Messeforum med Better Stands -certifikatet.
Ben Wielgus, Informa (till vänster) delade ut Better Stands -priset till Messeforums vd Arto Varanki på Singapores Food and Hotel Asia 2023.

Ben, varför är hållbarhetsfrågan viktig för Informa Markets?

Förhoppningsvis är hållbar utveckling allt viktigare för alla. För vår del ser vi många stora affärsfördelar med att vara hållbara – bättre produkter, bättre engagemang, bättre innovationer och även bättre marginaler på lång sikt. Fyra av fem mässdeltagare tycker att det är viktigt att mässor genomförs på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Då uppskattar man också varumärket mer.

Informa Markets har satt som mål att både deras verksamhet och deras produkter ska vara klimatneutrala senast 2025 och att nollavfalls- och nettonollutsläppsmålen ska uppnås senast 2030. Vilka utmaningar står evenemangsbranschen inför för att uppnå dessa mål?

De här målen är kanske de som är svårast att uppnå i vårt FasterForward-hållbarhetsprogram. Klimatneutralitet handlar om partnerskap i vår värdekedja för att minska klimatavtrycket så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och också om att kompensera oundvikliga utsläpp med högkvalitativa och tillförlitliga kompensationsmetoder som samtidigt ger sociala och miljömässiga fördelar. För de evenemang som certifierats som klimatneutrala har det har redan kommit positiv feedback om arbetet. Food from Finlands klimatneutrala paviljong är ett bra exempel på detta.

Vårt mål med nollavfall baseras på ett samarbete som omfattar hela ekosystemet för evenemanget. Tanken är att hjälpa utställare och mässbyggare att förstå hur mycket avfall en mässmonter, som bara används en enda gång, producerar.

Hur har utmaningarna tacklats?

Vi har skapat programmet Better Stands som lyfter fram att återanvändbara montrar kan ha bättre kvalitet, säkerhet, hållbarhet och även minska kostnaderna om alla aktörer går i samma riktning. Det handlar inte om att tvinga utställarna till en lösning, utan helt enkelt om att komma bort från det skadliga och omoderna i att bygga mässmontrar med dålig kvalitet och ohållbara metoder.

Vad är bakgrunden till priset Better Stands och varför fick den finländska paviljongen priset?

Priset är nytt och delades i år ut för första gången på FHA. Det bygger på att identifiera de utställare som överträffar hållbarhetsmålen vid flera av våra evenemang. Utställarna går i allt större utsträckning över till att använda återanvända montrar av hög kvalitet och det vill vi uppmärksamma. Finland och Messeforums åtagande om nollavfall och klimatneutralitet stod verkligen ur mängden och var anledningen till att priset tilldelades dem.

Vilken betydelse tror du Messeforums klimatneutrala mässmonter har för businessen inom mässbyggbranschen? Kan vi som enskilt företag förändra den enorma och globala mässbranschen genom hur vi agerar?

Messeforums klimatneutrala mässmontrar är ett bra exempel på vad man göra med rätt engagemang. Ja, den är en monter bland många andra, men en liten handling kan sätta i gång en kedjereaktion, om bara platsen är den rätta. Grattis än en gång till Messeforum och Food from Finland för ett fint initiativ! 

Better Stands -certifikat
Better Stands -certifikat utfärdat till Messeforum.

Hållbar utveckling hos Messeforum

Hållbarhet är viktigt i all vår verksamhet som internationell mässbyggare och mässrepresentant. Vår värdegrund baserar sig på socialt ansvar och ansvar för miljön. Vår produkt, mässmontrar, är klimatneutral, något som dels uppnås genom egna åtgärder, bland annat design och materialval, och dels genom att vi använder en tillförlitlig och additionell metod för att kompensera för oundvikliga utsläpp. Vi har förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling och de tio principerna i företagsnätverket UN Global Compact.

I samarbetet med våra partner uppmuntrar vi till hållbar utveckling och försöker hitta nya, hållbarare lösningar. Vi är stolta officiella representanter i Finland för två viktiga tyska mässföretag. Messe Frankfurt Exhibition GmbH och NürnbergMesse GmbH har båda mycket progressiva mål för hållbar utveckling och hur målen ska genomföras. Du kan läsa mer på deras webbplatser.

Kontakta oss

    Kontakta oss