Messeforum har minskat klimatavtrycket från sin klimatneutrala mässmonter och hela sin verksamhet

Alla Messeforums mässmontrar är klimatneutrala. Nu har vi också minskat klimatavtrycket från hela vår övriga verksamhet.

Naturbild © Messeforum Oy

Som du säkert redan vet är en välmående miljö och ett minskat klimatavtryck från verksamheten mycket viktigt för Messeforum. Mässmontrarna som vi designar och bygger har varit klimatneutrala ända sedan hösten 2020. Nu har vi också minskat klimatavtrycket från hela vår övriga verksamhet.

Vi har tagit vår samarbetspartner OpenCO2net Oy till hjälp och har redan från början använt deras breda utsläppsdatabas för att beräkna utsläppen från vår klimatneutrala mässmonter. Vi har tagit med alla utsläpp av typ Scope 1, Scope 2 och Scope 3 vid beräkningen av Messeforums utsläpp på företagsnivå. Totalt sett uppgick växthusgasutsläppen från vår verksamhet för 2022 till 267 ton CO2e.

Det inkluderar utsläppen från byggandet av våra mässmontrar och resorna till och från byggarbetet samt övriga utsläpp från vår dagliga verksamhet och vårt kontorsarbete. Vi har räknat med energiförbrukningen för såväl mässmontrarna som kontorsarbetet.

På grund av verksamhetens natur är de största utsläppskällorna naturligtvis materialen som används för att bygga mässmontrarna samt resorna och transporterna av material i samband med det. Utsläppen från vår övriga verksamhet kommer främst från inköpta produkter och tjänster.

Vår utsläppsberäkning baseras på standarderna Greenhouse Gas Protocol Corporate och Scope 3. De är de vanligaste globala standarderna för att beräkna växthusgasutsläpp. De fastställer de principer, krav och rättesnören baserat på vilka växthusgasutsläpp beräknas och rapporteras på ett pålitligt sätt.

Målet är att påverka utsläppen på riktigt

Vårt mål både när det gäller att bygga mässmontrar och för hela verksamheten är att ständigt bli bättre och minska våra utsläpp. Vi strävar till exempel efter att tillsammans med våra samarbetspartner hitta material med ännu lägre utsläpp till våra mässmontrar och att uppmuntra våra samarbetspartner att minska sina utsläpp. Vi optimerar transporterna och använder el från förnybara energikällor när det är tillgängligt. Vid övriga inköp väljer vi i första hand alternativ med låga utsläpp när det är möjligt.

De utsläpp som vi inte kan undvika på egen hand kompenserar vi för på ett pålitligt och additionellt sätt genom att köpa utsläppsrätter från EU:s system av handel med utsläppsrätter. I det samarbetar vi med det finska företaget CO2esto, som också makulerar de utsläppsrätter som vi köpt så att de inte längre går att köpa.

Det minskar utsläppsrätterna i Europa på ett konkret sätt och gör att de stora europeiska industrianläggningar som orsakar utsläpp och utnyttjar utsläppsrätter måste minska sina utsläpp i motsvarande mängd. Det kan de göra till exempel genom att utveckla och införa nya teknologier med lägre utsläpp. Som litet expertföretag har vi på Messeforum inte resurser att själva utveckla nya teknologier. Kompensationsmetoden som vi använder säkerställer i stället att de stora företag som har möjlighet att utveckla teknologier också gör det för att minska utsläppen så att de kan fortsätta sin verksamhet.

Kontakta oss

    Kontakta oss