Messeforums klimatneutrala mässmontrar gynnar vårt gemensamma klimat

Att bekämpa klimatförändringarna kräver åtgärder från alla. Messeforums klimatneutrala mässmontrar är ett exempel på åtgärder för klimatet. I hela världens skala är det bara ett litet medel, men i mässvärlden är de redan ett stort steg till förmån för vårt gemensamma klimat. Välkommen att ta ett litet stort steg mot en bättre värld med oss!

Messeforums klimatneutrala mässmonter respekterar naturen.

Glaciärerna smälter och havsytan stiger, antalet översvämningar, värmeböljor och skogsbränder ökar, vår rena natur försvinner och arter utrotas. Bilden av klimatförändringarnas följder är tröstlös och rädslan för att kommande generationers levnadsmiljö ska förstöras är stor. Jag tror dock att det fortfarande finns hopp. Tillsammans kan vi människor och företag rädda jorden.

För att bekämpa klimatförändringarna måste vi alla göra någonting. Samtidigt kan klimatgärningar vara något som förenar människor och företag och också generera nya innovationer med lägre klimatavtryck. Stora företaget kräver numera att deras samarbetspartner och varuleverantörer gör ännu mer för att minska sitt klimatavtryck innan de är redo att samarbeta med dem. Varje företag kan göra sitt bästa för att bekämpa klimatförändringarna på sin egen skala. Man bör och kan inte rangordna eller jämställa gärningar, utan viktigast är att var och en tittar på sitt eget agerande och gör allt de kan.

Messeforums klimatneutrala mässmontrar är ett bevis på gärningar som gynnar klimatet. På en global skala är de bara ett pyttelitet steg, men inom mässvärlden utgör de ett stort steg för vårt gemensamma klimat. Om bara alla mässmontrar i världen vore klimatneutrala…

170 klimatneutrala mässmontrar redan byggts

För oss som mässbyggare är en klimatneutral mässmonter något mycket viktigt. Vi har redan kommit långt, men har fortfarande en lång väg framför oss. Vi kan alltid göra mer och göra det bättre.

Utsläppen från mässmontrar började bekymra oss för flera år sedan. 2019 bestämde vi oss för att göra något åt det och började utarbeta Messeforums klimatstrategi. Målet om en klimatneutral mässmonter fanns med i bilden ända från början. Tillsammans med Sari Siitonen från OpenCO2net Oy, som specialiserar sig på beräkning av klimatavtryck och hållbar affärsverksamhet, bearbetade vi klimatstrategin och konceptet med en klimatneutral mässmonter och undersökte vårt eget klimatavtryck. Hösten 2020 kunde vi för första gången visa upp Messeforums klimatneutrala mässmonter.

Den beklagliga coronapandemin satte dock stopp för den globala mässverksamheten och tvingade oss att vänta med konkreta mässprojekt fram till september 2021. Sedan dess har vi redan byggt cirka 170 klimatneutrala mässmontrar.

Messeforums klimatneutrala mässmonter
Messeforum har designat och byggt denna klimatneutrala mässmonter.

Hur uppnår man klimatneutralitet?

Klimatutsläppen från Messeforums klimatneutrala mässmonter är 0 gram. Jag berättade det i förväg för en vän, som frågade hur i all världen det kunde vara möjligt.

Utan några pålitliga sätt att kompensera för utsläppen vore det naturligtvis inte möjligt. Mässbyggande är en mycket material- och reseintensiv verksamhet, och så länge som byggnadsmaterialen inte radikalt förändras och genererar mindre utsläpp går det helt enkelt inte att bli klimatneutral enbart genom materialval. Kärnan i vår affärsverksamhet är att bygga stilfulla och högkvalitativa mässmontrar åt våra kunder och att finnas på plats på mässan för att hantera saker och ting åt våra kunder. Det kompromissar vi inte med. Gjorde vi det skulle vi mista grunden för vår verksamhet.

Så vad gör vi? Först gör vi absolut allt vi bara kan själva genom val av material, återvinning och återanvändning och genom att ta fram nya lösningar. Vi väljer material med låga utsläpp och el från förnybara energikällor när det är tillgängligt. Vi sorterar naturligtvis våra avfall. Vi rationaliserar vårt resande och logistiken kring mässmontrarna och väljer i första hand klimatvänliga alternativ. Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartner för att nå våra gemensamma mål.

Men det räcker inte på egen hand. För att nå ända fram måste vi ofrånkomligen kompensera för våra utsläpp. Ordet kompensation har ibland negativa konnotationer. Jag tycker att det är fel. Kompensation är ett mycket bra sätt att minska utsläppen när man inte längre kan göra det på egen hand. Det är bättre att kompensera och på så sätt nå resultat än att inte göra det alls.

Utsläppsreducering som verkligen gör något

Det viktiga är hur man kompenserar. Utsläppskompensation har blivit en affärsverksamhet, och det finns också metoder som inte nödvändigtvis har den bästa möjliga kompenserande effekten. Vi tror att vi hittat ett sätt att kompensera som verkligen ger effekt, då vi valt EU:s mekanism för handel med utsläppsrätter. Det är ett myndighetsövervakat system som säkerställer att våra kompensationer verkligen leder till minskade utsläpp.

Vi samarbetar med CO2esto, som köper utsläppsrätter från EU:s marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Varje gång som vi minskar våra utsläpp genom CO2estos utsläppsbegränsare måste en aktör som tillhör EU:s mekanism för handel med utsläppsrätter minska sina utsläpp med motsvarande mängd.

Mängden utsläppsrätter är begränsad och när rätter köps på marknaden stiger också priset på kvarvarande rätter. För företag som producerar utsläpp blir det lönsammare att fundera till exempel på att utveckla nya teknologier med lägre utsläpp. Mekanismen för handel med utsläppsrätter involverar ca 11 000 aktörer som producerar mest utsläpp i Europa från bland annat energisektorn, industrin och flygtrafiken, som alla är bundna av EU:s direktiv, vilket innebär att effekterna verkligen är betydande.

På Messeforum är vi glada över att kunna bidra åtminstone lite till att förebygga klimatförändringarna. På mässorna gör vi allt för våra kunder och det gör vi även här; våra kunder får alltid den mässmonter de beställt i klimatneutral form utan att de behöver be om det eller betala något extra för det. En klimatneutral mässmonter är det nya normala i Messeforums alla mässprojekt. Ta ett litet steg mot en mer utsläppsfri värld tillsammans med oss!

Bloggen är skriven av Messeforums kommunikations- och marknadsdirektör Virpi Hopeasaari

Titta på vår video för att se vad vår vd Arto Varanki har att säga om den klimatneutrala mässmontern.

Kontakta oss

    Kontakta oss