Messeforum

Mässmontrar

En mässmonter är en produktiv investering

Messeforums mässmontrar är nu alltid klimatneutrala. Genom att välja Messeforums mässmonter signalerar du en positiv inställning till en minskning av mässornas klimatpåverkan.

Yrkesmässor är ett effektivt sätt att få fart på exporten. Med en mässinvestering når du många befintliga och nya kunder. Du får möjlighet att träffa kunderna ansikte mot ansikte och konkret presentera ditt företags produkter.

Mässmontern är ditt företags visitkort och arbetsredskap på mässor. Den ska återspegla ditt företags varumärke och ge en bra arbetsmiljö för intensivt arbete under krävande dagar på mässan.

Messeforum är bland Finlands främsta monterföretag och arbetar överallt i världen. Vi har specialiserat oss på planering och byggande av mässmontrar samt på ett omfattande tjänsteutbud för genomförandet av mässdeltagandet.

När du beställer en mässmonter av Messeforum så ser vi till att mässmontern håller hög kvalitet och att den byggs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med ditt företags mål i åtanke. Du får en helhetslösning och kan känna dig trygg i att det som rör mässmontern tas om hand på det sätt du önskar. Du kan fokusera på din verksamhet och behöver inte hållakoll pådet som rör montern.

Messuosaston suunnittelu

Monterdesign

Messeforum är en uppfinningsrik aktör som förenar kreativa idéer med det praktiska och är lyhörd för vad kunden vill ha.

Läs mer

Messurakentaminen

Monterbygge

Messeforum är en erfaren expert på mässbyggande. Du kan lita på att arbetet och tjänsten håller hög kvalitet.

Läs mer

Messut, projektinjohto

Projektledning

Vi ansvarar för helheten och tar hand om detaljerna från början till slut. Tack vare vår helhetstjänst kan du fokusera på annat.

Läs mer

Ikoni, hiilineutraali

Klimatneutral mässmonter

Genom att välja Messeforums klimatneutral mässmonter signalerar du en positiv inställning till minskning av mässors klimatpåverkan.

Läs mer

Parasta messupalvelua

Den bästa mässervicen

Vi är närvarande och hjälper i alla detaljer, till och med den första mässdagen.

Läs mer

    Kontakta oss

    Begär en offert på en klimatneutral monter, fråga om ytterligare information eller be oss kontakta dig.


    300